Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Općina Viljevo, službene internet stranice

Financijski izvještaj

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE VILJEVO ZA RAZDOBLJE 01.01 - 31.12.2017. GODINE:

argaiv1858

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

 

Obavijest

Obaviještavaju se svi mještani i poslovni partneri da je Općina Viljevo promijenila račun za redovito poslovanje i poslovnu banku.
Novi poslovni račun Općine Viljevo je: HR 0723400091848500003 kod PBZ.
Stari žiro račun kod Addiko banke više se ne može koristiti.
 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom (PGO) Općine Viljevo za razdoblje 2018. - 2023. godine
Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu PGO Općine Viljevo

Nacrt Plana gospodarenja otpadom (PGO) Općine Viljevo za razdoblje 2018. - 2023. godine

Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu PGO Općine Viljevo

 

Javni natječaj

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Viljevo
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2018. godinu
Upute za prijavitelje
Prijavni obrazac
Troškovnik za dodjelu financijskih potpora programima udruga
Izjava
Obrazac za izvještavanje

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Viljevo

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Prijavni obrazac

Troškovnik za dodjelu financijskih potpora programima udruga

Izjava

Obrazac za izvještavanje

 

Dokumenti

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
 

Službeni glasnik

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VILJEVO broj 3/2017

 

Dokumenti

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo
Obrazacsudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Općinskog vijeća Općine Viljevo

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo

Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Općinskog vijeća Općine Viljevo

 

Dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu 

PRORAČUN Općine Viljevo za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE VILJEVO ZA 2018. – 2021. godina

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO U 2017. GODINI

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2018. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2018. godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2018. godinu

 

Sjednice

Zapisnik sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo

 

Sjednice

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje