Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Općina Viljevo, službene internet stranice

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE DANA OSLOBOĐENJA OPĆINE VILJEVO - 2017.

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA piziva vas na OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE DANA OSLOBOĐENJA OPĆINE VILJEVO – PAD VILJEVAČKE KARAULE, koje će biti održano dana 17. rujna 2017. godine (nedjelja) - preuzmite poziv i program obilježavanja.

argaiv1782

 

Sjednice

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo
 

Izvješće

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a vezano uz javnu nabavu Izgradnja centra u Viljevu -  faza A - Vatrogasni dom.
 

Dokumenti

Opcina Viljevo je, temeljem Zakona o javnoj nabavi, raspisala javnu nabavu za izgradnju Centra Viljeva - faza A - Vatrogasni dom.
Tekst dokumentacije o nabavi javnih radova i obrazac i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi na iducim linkovima.

Općina Viljevo je, temeljem Zakona o javnoj nabavi, raspisala javnu nabavu za izgradnju Centra Viljeva - faza A - Vatrogasni dom. Tekst dokumentacije o nabavi javnih radova i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi na idućim linkovima:

Tekst dokumentacije o nabavi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi

 

Izvješće o javnoj raspravi

Preuzmite izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
 

POSJETA ŽUPANA OBŽ IVANA ANUŠIĆA OPĆINI VILJEVO

Dana 10. srpnja 2017. godine Općinu Viljevo posjetio je župan Osječko-baranjske županije gospodin Ivan Anušić.

Više...

 

Izvješće o utrošku sredstava

Izvješće o utrošku sredstava za provedbu LOKALNIH IZBORA održanih 21. svibnja i 11. lipnja 2017. godine
 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

Za područje Općine Viljevo na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 1/04 i 2/12), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viljevo. Kako je od donošenja I. izmjena i dopuna PPUO Viljevo prošlo dosta vremena, tijekom kojeg je stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju te kako su izrađene i usvojene izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije, a pristigli su i novi zahtjevi gospodarskih subjekata za izmjenom plana, Općinsko vijeće je odlučilo pristupiti izradi II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo kojima će se omogućiti njegovo usklađenje sa zakonskim propisima i prostornim planom šireg područja (što je zakonska obveza) te omogućiti realizacija planiranih zahvata u prostoru, ali i realizacija zahvata u prostoru na temelju pojedinačnih zahtjeva građana. II. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se izvršiti i druge izmjene koje se pokažu potrebnima i opravdanima kroz analizu prostora pri izradi izmjena i dopuna plana, odnosno koje mogu proizaći kao posljedica navedenih izmjena.

Dokumenti dostupni za preuzimanje:
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
II. izmjene i dopune
Grafički dio:
 

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

 

Dokumenti

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Viljevo

Obavijest za stočare - ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP BEZ JAVNOG POZIVA NA KOJE JE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DALO SUGLASNOST

 

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje