Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Općina Viljevo, službene internet stranice

Izvješće

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a vezano uz javnu nabavu Izgradnja centra u Viljevu -  faza A - Vatrogasni dom.
 

Dokumenti

Opcina Viljevo je, temeljem Zakona o javnoj nabavi, raspisala javnu nabavu za izgradnju Centra Viljeva - faza A - Vatrogasni dom.
Tekst dokumentacije o nabavi javnih radova i obrazac i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi na iducim linkovima.

Općina Viljevo je, temeljem Zakona o javnoj nabavi, raspisala javnu nabavu za izgradnju Centra Viljeva - faza A - Vatrogasni dom. Tekst dokumentacije o nabavi javnih radova i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi na idućim linkovima:

argaiv1428

Tekst dokumentacije o nabavi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o dokumentaciji o nabavi

 

Izvješće o javnoj raspravi

Preuzmite izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
 

POSJETA ŽUPANA OBŽ IVANA ANUŠIĆA OPĆINI VILJEVO

Dana 10. srpnja 2017. godine Općinu Viljevo posjetio je župan Osječko-baranjske županije gospodin Ivan Anušić.

Više...

 

Izvješće o utrošku sredstava

Izvješće o utrošku sredstava za provedbu LOKALNIH IZBORA održanih 21. svibnja i 11. lipnja 2017. godine
 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

Za područje Općine Viljevo na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 1/04 i 2/12), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viljevo. Kako je od donošenja I. izmjena i dopuna PPUO Viljevo prošlo dosta vremena, tijekom kojeg je stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju te kako su izrađene i usvojene izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije, a pristigli su i novi zahtjevi gospodarskih subjekata za izmjenom plana, Općinsko vijeće je odlučilo pristupiti izradi II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo kojima će se omogućiti njegovo usklađenje sa zakonskim propisima i prostornim planom šireg područja (što je zakonska obveza) te omogućiti realizacija planiranih zahvata u prostoru, ali i realizacija zahvata u prostoru na temelju pojedinačnih zahtjeva građana. II. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se izvršiti i druge izmjene koje se pokažu potrebnima i opravdanima kroz analizu prostora pri izradi izmjena i dopuna plana, odnosno koje mogu proizaći kao posljedica navedenih izmjena.

Dokumenti dostupni za preuzimanje:
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
II. izmjene i dopune
Grafički dio:
 

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

 

Dokumenti

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Viljevo

Obavijest za stočare - ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP BEZ JAVNOG POZIVA NA KOJE JE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DALO SUGLASNOST

 

 

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017.

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017.:

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VILJEVO (1. dio, 2. dio)
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VILJEVO
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 

Rezultati lokalnih izbora 2017.

Rezultati lokalnih izbora 2017.:

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VILJEVO (1. dio, 2. dio)
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VILJEVO
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje