Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Općenito o Općini Viljevo

Općina Viljevo jedna je od općina u okviru Osječko-baranjske županije, teritorijalno ustrojena raspadom bivše općine Donji Miholjac, svega cca 50 km udaljena od Osijeka.

argaiv1782

Osnovana je 13. travnja 1993. godine i jedna je od pet novih općina nastalih na području bivše općine Donji Miholjac.

Općina ima službeno glasilo pod nazivom: "Službeni glasnik Općine Viljevo" u kojemu se objavljuju akti Općinskog vijeća i drugih općinskih tijela.

Općina leži na glavnoj prometnici Osijek, Donji Miholjac, Slatina, Zagreb. Sjeverna granica Općine Viljevo je rijeka Drava - granica sa Republikom Mađarskom. 

Adresa: Braće Radića 87, Viljevo
Tel: 031/644-014
Fax:031/644-400
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OPĆINSKI NAČELNIK: 

1. Dužnost Općinskog načelnika obavlja DOMINIK KNEŽEVIĆ, izabran kao kandidat HDZ-a na lokalnim izborima 21.05.2017. godine koji dužnost obavlja profesionalno. MOB.0996870920, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Zamjenici načelnika su TOMISLAV MAĐARIĆ dipl.ing.geod., izabran kao kandidat HDZ-a, MOB.098644927, te MILORAD MALJKOVIĆ, predstavnik srpske nacionalne manjine, MOB.0915816446

3. Načelnik Općine Viljevo od njenog osnutka bio je IVAN FEKETE do 4. travnja 2016. godine, kada je preminuo. 

Dan Općine Viljevo obilježava se 30. studenog.

Općina Viljevo obuhvaća naselja:
• Blanje
• Bockovac
• Cret Viljevski
• Ivanovo
• Kapelna
• Krunoslavlje
• Viljevo

Broj stanovnika prema popisu 2011. godine: 2.065, otd toga 16% čini manjinsko srpsko stanovništvo.
Broj kućanstava: 738
Površina: 111, 78 km2, od toga: 

  • Poljoprivredne površine 5.850 ha: 3.400 ha privatno zemljište i 2.450 ha  državno zemljište dano u koncesiju i na privremeno korištenje.
  • Površine pod šumom čine 3.300 ha, te pašnjaci cca 350 ha.

 


OPĆENITO O OPĆINI VILJEVO  

Općina Viljevo jedna je od općina u okviru Osječko-baranjske županije, teritorijalno ustrojena raspadom bivše općine Donji Miholjac, svega cca 50 km udaljena od Osijeka.

Osnovana je 13. travnja 1993. godine i jedna je od pet novih općina nastalih na području bivše općine Donji Miholjac.

Općina ima službeno glasilo pod nazivom: "Službeni glasnik Općine Viljevo" u kojemu se objavljuju akti Općinskog vijeća i drugih općinskih tijela.

Općina leži na glavnoj prometnici Osijek, Donji Miholjac, Podravska Slatina, Zagreb.

Adresa: Braće Radića 87, Viljevo
Tel: 031/644-014
Fax:031/644-400
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Dan Općine Viljevo obilježava se 30. studenog.

Općina Viljevo obuhvaća naselja:
• Blanje
• Bockovac
• Cret Viljevski
• Ivanovo
• Kapelna
• Krunoslavlje
• Viljevo

Broj stanovnika prema popisu 2001.godine: 2.361, od toga 17% manjinsko srpsko stanovništvo
Broj kućanstava: 860
Površina: 111, 78 km2
- od toga:
Poljoprivredne površine 5.842 ha:
2.146 ha privatno zemljište i 3.696 ha državno zemljište – dano na natječaj za prodaju, koncesiju i zakup.
Površine pod šumom: 3.283 ha, pašnjaci čine cca 400 ha

.

 

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje