Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Jednokratna pomoć studentima i sufinanciranje prijevoza i učeničkih domova učenicima srednjih škola

Općinski načelnik Općine Viljevo raspisuje obavijest o prikupljanju zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći studentima s područja Općine Viljevo, kao i obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza i plaćanja učeničkih domova učenicima srednjih škola.
Zahtjev se može preuzeti na internet stranici Općine Viljevo (PREUZMITE OVDJE) kao i u prostorijama Općinske uprave te uz potrebitu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu predati u prostorijama Općine Viljevo, B. Radića 87, zaključno sa 15. studenog 2014. godine.
(1) Jednokratna pomoć će se isplatiti svim redovnim studentima sa područja Općine Viljevo, pod uvjetom da zadovoljavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalište na području Općine Viljevo
- da imaju status redovnog studenta
- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta

(2) Visina jednokratne pomoći iznosi 3.000,00 kn

argaiv1454

(3) U prijavi za dodjelu jednokratne pomoći studentima potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju :
1. popunjen obrazac - zamolbu za dodjelu jednokratne pomoći studentu
2. presliku osobne iskaznice kao dokaz identiteta i prebivališta
3. potvrdu (godina 2014-15. ) da je student redovno upisan na fakultet
4. fotokopiju računa (žiro, tekući) na koji će se isplatiti pomoć

Za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola (koji to plaćaju), kao i korisnicima učeničkih domova u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna potrebno je takođe podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo te priložiti potvrdu srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu (2014-15.), te presliku štedne knjižice ili broj TR na koji će sredstva biti doznačena.

- Oglasna ploča općine,
- Internet stranice Općine Viljevo,
- Radio d.o.o. Donji Miholjac.

KLASA: 602-01/14-01/3
URBROJ: 2115/05-01-14-1
Viljevo, dana 26.09.2014. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

Izvornu obavijest preuzmite ovdje.

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje