Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

Za područje Općine Viljevo na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 1/04 i 2/12), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viljevo. Kako je od donošenja I. izmjena i dopuna PPUO Viljevo prošlo dosta vremena, tijekom kojeg je stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju te kako su izrađene i usvojene izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije, a pristigli su i novi zahtjevi gospodarskih subjekata za izmjenom plana, Općinsko vijeće je odlučilo pristupiti izradi II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo kojima će se omogućiti njegovo usklađenje sa zakonskim propisima i prostornim planom šireg područja (što je zakonska obveza) te omogućiti realizacija planiranih zahvata u prostoru, ali i realizacija zahvata u prostoru na temelju pojedinačnih zahtjeva građana. II. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se izvršiti i druge izmjene koje se pokažu potrebnima i opravdanima kroz analizu prostora pri izradi izmjena i dopuna plana, odnosno koje mogu proizaći kao posljedica navedenih izmjena.

Dokumenti dostupni za preuzimanje:
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
II. izmjene i dopune
Grafički dio:
 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje