Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Dokument

OVDJE PREUZMITE dokument o početku radova na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo, kao rezultat potpisanog memoranduma o razumijevanju sa agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz listopada 2011. godine, kojime je temeljem javnog natječaja Općina Viljevo ušla u program IPARD, mjera 301, gdje će ova investicija biti sufinancirana sredstvima Europske unije do iznosa od 3.000.000,00 kuna.

argaiv1454

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje