Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Programi i projekti

PROJEKTI OPĆINE VILJEVO:

argaiv1782

  1. UREĐENJE CENTRA VILJEVO, I FAZA IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA

ZAVRŠENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I ISHODOVANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA.
VRIJEDNOST PROJEKTA 2.800.000 KUNA.
SREDSTVA OSIGURANA PUTEM PROGRAMA EIB II U SURADNJI SA MINISTARSTVOM REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, OPĆINA VILJEVO SUDJELUJE SA 20% SREDSTAVA.
POČETAK RADOVA U PROLJEĆE 2009. GODINE.

  1. ZAVRŠETAK PROJEKTA EIB II NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO
ASFALITIRANE SU SVE ULICE U NASELJIMA OPĆINE VILJEVO.
OSTALO ZA ZAVRŠITI IZGRADNJA CESTE OD CRETA PREMA IVANOVU U DUŽINI 1 KM, KAO I CESTE OD NOGOMETNOG IGRALIŠTA PREMA KRČENIKU U DUŽINI 1 KM.
VRIJEDNOST PROJEKTA 3.000.000 KN, U KOJEM JE OPĆINA SUDJELOVALA SA 20% SREDSTAVA, OSTALO MRRŠVG.
OČEKIVANI ZAVRŠETAK RADOVA DO KRAJA 5. MJESECA 2009. GODINE.
  1. VODOOPSKRBA OPĆINE VILJEVO I ODVODNJA VILJEVO-CRET-KAPELNA
ZA VODOOPSKRBU ISHODOVANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE A ZA ODVODNJU U TIJEKU IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.
VRIJEDNOST INVESTICIJE CCA 20.000.000 KUNA KOJE SE PLANIRAJU PRIKUPITI PUTEM PROJEKTA EIB III (MRRŠVG), HRVATSKIH VODA I OPĆINE VILJEVO DO 20%.
POČETAK RADOVA PLANIRAN TIJEKOM LJETA 2009. GODINE.
  1. SANACIJA SMETIŠTA – DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA U SVIM NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO
DO KRAJA 2008. GODINE SANIRANO JE DESET DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA. VRIJEDNOST PROJEKTA UKUPNO 816.082,40 KUNA, OD ČEGA JE OPĆINA VILJEVO SUDJELOVALA SA 60% SREDSTAVA A FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA SA 40% SREDSTAVA.
  1. IZGRADNJA TRIBINA I PROSTORIJA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U VILJEVU
IZRAĐENA JE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA TE JE U TIJEKU ISHODOVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.
IZGRAĐEN JE PRISTUPNI PUT DO BUDUĆE IZGRADE A VRIJEDNOST PROJEKTA JE OKO 2.000.000 KUNA.
POČETAK RADOVA SE OČEKUJE U PROLJEĆE 2009. GODINE.
  1. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA SA JASLICAMA KAPACITETA CCA 50 DJECE.
U TIJEKU JE ISHODOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE.
VRIJEDNOST PROJEKTA JE 1.000.000 KUNA A PROJEKAT BI SE ISFINANCIRAO U SURADNJI SA MRRŠVG TIJEKOM 2009. GODINE.

 

POPIS VEĆIH INVCESTICIJA U OPĆINI VILJEVO

ZA RAZDOBLJE 1994.-2007. :INVESTICIJA
GOD. REALIZACIJE
IZNOS (KN)
OD TOGA OPĆINA
OD TOGA DRŽAVA
1.
OSNOVNA ŠKOLA U VILJEVU
1994-1995.
4.735.091,00
-
4.735.091,00
2.
ŠPORTSKA DVORANA U VILJEVU
1995-2006.
3.533.847,61
216.850,79
3.316.996,82
3.
PLINOVODNA MREŽA OPĆINE
1997-2006.
6.209.644,23
3.173.131,11
3.036.513,12
4.
CESTE U NASELJIMA OPĆINE
1994-2007.
8.838.040,87
5.976.040,87
2.862.000,00
5.
CESTA KRUNOSLAVLJE-KUĆANCI
2003.
4.180.824,61
-
4.180.824,61
6.
CRKVA U IVANOVU
1995-2006.
679.236,52
679.236,52
-
7.
KUĆA OPROŠTAJA VILJEVO
2001-2005.
672.410,14
672.410,14
-
8.
GOSP. ZONA CRET VILJ.
2005-2007.
792.149,28
392.149,28
400.000,00
9.
SANACIJA SMETIŠTA U OPĆINI
2007.
1.140.000,00
684.000,00
456.000,00
10.
VODOOPSKRBA OPĆINE
2006.-
377.318,00
377.318,00
-
11.
PROSTORNI PLAN UREĐ. OPĆINE
2004.
233.020,00
186.416,00
46.604,00
12.
VATROGASNI DOM U KAPELNI
1995.
83.000,00
83.000,00
-

sveukupno
1994-2007.
31.474.582,26
12.440.552,71
19.034.029,55
 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje