Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Ponovna javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.) Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo kao nositelj izrade objavljuje

argaiv1454

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

  1. PONOVNI JAVNI UVID trajat će od 13. travnja do 21. travnja 2012. godine tijekom kojeg će Plan biti izložen u prostorijama Općine Viljevo, B. Radića 87, radnim danom od 9 do 14 sati.
  2. JAVNO IZLAGANJE održat će se 18. travnja 2012. godine (srijeda), a počinje u 11 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, B. Radića 87.
  3. Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.) pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viljevo, dostavljaju se do 27. travnja 2012. godine na adresu nositelja izrade: Općina Viljevo, B. Radića 87, 31531 Viljevo.
  4. Sukladno članku 90. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), ako u roku iz točke 3. nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, smatrat će se da nemaju primjedbi.
  5. Sukladno članku 90. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo tijekom cijelog razdoblja  ponovnog javnog uvida, ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
  6. Pisanja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do 27. travnja 2012. godine na adresu nositelja izrade: Općina Viljevo, B. Radića 87, 31531 Viljevo.
  7. Sukladno članku 90. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), ako u roku iz točke 6. građani i udruge ne dostave pisano očitovanje na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

POZIVAMO VAS DA SE UKLJUČITE U JAVNU RASPRAVU.

OPĆINA VILJEVO

OVDJE PREUZMITE službeni dokument o ponovnoj javnoj raspravi.

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje