Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

IPA INFO 2012 – Slavonia meets EU

Općina Viljevo je u suradnji sa općinama Petlovac, Draž, Jagodnjak, Marijanci, Petrijevci, Čepin, Darda, Ernestinovo, Erdut, Bilje, gradom Beli Manastir i lokalnom akcijskom grupom Karašica  Valpovo aplicirala projekt upoznavanja stanovnika Slavonije sa EU politikama i inicijativama.

argaiv1454

Projekt ‘’Slavonia meets EU’’ je apliciran na natječaj Europske komisije IPA Information and Communication programme 2012. Općina Viljevo je nositelj projekta, a navedene JLS su projektni partneri. Procijenjena vrijednost projekta je 100.000,00 €.

Razlozi pokretanja ovakve incijative su: vrlo loša ekonomska situacija, nekonkurentnost hrvatskih poduzetnika na europskom tržištu, neupućenost građana u inicijative i politike EU-a, te radi povećanja zainteresiranosti poduzetnika za EU fondove.

Projektom će biti obuhvaćeni stanovnici sa područja navedenih općina i gradova. Biti će organizirani seminari i edukacijske radionice za poljoprivrednike, obrtnike, doo-e, zadruge i udruge koje će se educirati i upoznati sa mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova EU te poboljšanja vlastitog poslovanja kroz stvarne primjere, a potencijalnim aplikantima će biti pružena stručna pomoć u apliciranju projekata.

Prijavom i slanjem sažetka je završena prva faza natječaja. Druga faza se sastoji od slanja cjelokupne natječajne dokumentacije, a koja se očekuje tijekom veljače 2013. godine.

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje