Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Općina Viljevo, službene internet stranice

Dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu 

PRORAČUN Općine Viljevo za 2018. godinu

argaiv1782

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE VILJEVO ZA 2018. – 2021. godina

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO U 2017. GODINI

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2018. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2018. godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2018. godinu

 

Sjednice

Zapisnik sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo

 

Sjednice

 

Javni poziv

Javni poziv za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
 

Službeni glasnik Općine Viljevo

Službeni glasnik Općine Viljevo broj 1/2017

Službeni glasnik Općine Viljevo broj 2/2017

 

Prijava štete od elementarne nepogode

Obavijest: Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

Obrazac: Prijava štete od elementarne nepogode

 

 

Stipendije i sufinanciranje učeničkih troškova

Obavijest o prikupljanju zahtjeva: stipendije i sufinanciranje učeničkiih troškova

Obrazac: Prijava za dodjelu jednokratne pomoći srednjoškolcima

Obrazac: Prijava za dodjelu jednokratne pomoći studentima

 

Javna priznanja za 2017. godinu

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu

Obrazac: Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine VIljevo za 2017. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

 

Ponovna javna rasprava

Općine Viljevo, kao nositelj izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU - preuzmite dokument
 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje